Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Zuid-Limburg opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over een van bovenstaande thema’s? Bekijk dan regelmatig deze pagina.

Regelingen/beleidsplannen/documenten

Rampbestrijdingsplannen

Voor enkele risico’s binnen onze regio stellen we als veiligheidsregio – in samenspraak met onze partners - een rampbestrijdingsplan op. Het maken van rampbestrijdingsplannen is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent rampbestrijdingsplannen voor Chemelot, de Maas, Maastricht Aachen Airport en de AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. De vier genoemde rampbestrijdingsplannen zijn in te zien via onderstaande links.

Onder verwijzing naar artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn kaarten en persoonsgegevens niet weergegeven.

Thumbnail Titel Extensie Grootte
PDF file icon RBP Maastricht Aachen Airport.pdf pdf 1.642,06 KB
PDF file icon RBP Hoogwater Maas.pdf pdf 596,50 KB
PDF file icon RBP Chemelot.pdf pdf 15.914,64 KB
PDF file icon RBP AWACS.pdf pdf 1.872,37 KB

Agenda vergaderingen algemeen bestuur

Bij elke vergadering van ons algemeen bestuur publiceren we hieronder de agenda. De onderliggende stukken liggen ter inzage bij het veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur vinden plaats op:

  • 6 december 2019

Thumbnail Titel Extensie Grootte
PDF file icon 7 juni 2019.pdf pdf 26,21 KB
PDF file icon 7 december 2018.pdf pdf 153,57 KB
PDF file icon 6 april 2018.pdf pdf 91,96 KB
PDF file icon 5 april 2019.pdf pdf 38,67 KB
PDF file icon 15 juni 2018.pdf pdf 146,24 KB
PDF file icon 11 oktober 2019.pdf pdf 30,49 KB
PDF file icon 1 maart 2019.pdf pdf 77,68 KB