Vragen en antwoorden: Lek giftige stoffen Chemelot 3 augustus 2019

03 augustus 2019 - 16:44
ActueelAlgemeen

Bij de salpeterzuurfabriek van OCI Nitrogen op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen is zaterdagmorgen rond 11.45 uur een wolk stikstofoxide vrijgekomen. Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je gebundeld.

Bij de salpeterzuurfabriek van OCI Nitrogen op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen is zaterdagmorgen rond 11.45 uur een wolk stikstofoxide vrijgekomen. Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je gebundeld. 

Bij de salpeterzuurfabriek van OCI Nitrogen op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen is zaterdagmorgen rond 11.45 uur een wolk stikstofoxide vrijgekomen. Deze stof trok in zuidoostelijke richting naar Geleen en Beek. Bewoners in dit gebied zijn via sirenes en NL-Alertberichten gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden.

Uit metingen is vervolgens gebleken dat er buiten het terrein van Chemelot geen alarmerende concentraties van de stikstofoxide zijn gemeten. Daarop is het sein veilig gegeven. Op dat moment is het advies ramen en deuren sluiten en ventilatie uitschakelen, officieel ingetrokken. Dit is ook middels een NL-Alert gecommuniceerd.

In eerste instantie was niet duidelijk of er gevaarlijke concentraties vrijgekomen waren. Wel was op dat moment duidelijk dat er sprake was van een lekkage bij salpeterzuurfabriek van OCI Nitrogen. Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft daarom samen met Chemelot besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en inwoners hiervan op de hoogte te brengen door middel van het inschakelen van de sirenes en het versturen van een NL-Alert. Daarin stond het advies: ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Op het moment dat onze meetploegen vaststelden dat er geen sprake was van een alarmerende waarde, is het advies komen te vervallen. Ook dit is via een NL-Alert verspreid.

Dat er geen alarmerende waarden zijn gemeten, betekent natuurlijk niet dat u geen last kan ervaren. Het kan zo zijn dat u last heeft (gehad) van de stikstofoxide, bijvoorbeeld doordat de stof een indringende geur heeft. Dit kan leiden tot tranende ogen en geprikkelde luchtwegen. Met frisse lucht gaan de klachten weer weg. Mochten de klachten desondanks aanhouden, dan adviseren we je om contact op te nemen met de huisarts.

NL-Alert

Hieronder een aantal vragen en antwoorden over NL-Alert.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert niet hebt ontvangen.

Ten eerste kun je een NL-Alert alleen ontvangen als je telefoon contact hebt met een zendmast die het NL-Alert uitzendt. Alleen zendmasten die bereik hebben in het getroffen gebied zenden een NL-Alert uit. Het kan zijn dat je je dicht bij het incident bevindt en dat er wel een NL-Alert is uitgezonden in jouw omgeving, maar niet op jouw specifieke locatie. In dat geval kan het zijn dat jouw telefoon contact heeft met een zendmast die geen NL-Alert uitzendt.

Ten tweede moet je mobiele telefoon ingesteld zijn om NL-Alert te kunnen ontvangen. Veel mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn standaard ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Op www.nl-alert.nl lees je hoe je dat doet. Als je mobiele telefoon ingesteld is voor NL-Alert en je bevindt je in het gebied waar een NL-Alert is uitgezonden, maar je hebt het NL-Alert toch niet ontvangen, dan kunnen er andere redenen zijn dat je het NL-Alert niet hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uitstond of je tijdelijk geen bereik had van een zendmast. Daarnaast kan het zijn dat je telefoon contact had met de oude 2G- of 3G-netwerken. In dat geval ontvang je het NL-Alert pas als je telefoongesprek is beëindigd, als je klaar bent met internetten of als je telefoon klaar is met updates op de achtergrond. Je krijgt het NL-Alert dan met een vertraging binnen of helemaal niet als je bijvoorbeeld meer dan een uur aan het bellen was. Een NL-Alert wordt namelijk meestal standaard maximaal één uur uitgezonden. Als je contact hebt met een 4G-netwerk dan maakt het niet uit wat je met je telefoon doet.

Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het NL-Alert ontvangen moet worden. Bij het incident is op basis van de windrichting bekeken hoe de wolk zich zou verplaatsen. Vervolgens wordt een lijn getrokken om het getroffen gebied heen. De zendmasten die bereik hebben in dit gebied sturen vervolgens het NL-Alert uit. 

Een aantal van deze zendmasten heeft niet alleen bereik in het getroffen gebied maar deels ook daarbuiten. Als je je buiten het getroffen gebied bevindt, maar je hebt wel contact met een zendmast die zowel binnen als buiten het getroffen gebied bereik heeft, dan ontvang je dus ook een NL-Alert. Van sommige zendmasten is het zendsignaal heel sterk. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan wel 10 kilometer ver dragen. Wanneer je eerder op de dag in het zendgebied bent geweest, kan het zijn dat je bij thuiskomst nog verbonden bent met de zendmast uit dat gebied, waardoor je een NL-Alert ontvangt.

Wij betreuren het indien u zich  zorgen heeft gemaakt over of door het ontvangen van een NL-Alert die niet voor u bestemd was. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben. De overheid bepaalt de omvang van het gebied waar het NL-Alert uitgezonden moet worden. De netwerkaanbieders voor mobiele telefonie bepalen vervolgens welke zendmasten bereik hebben in dat gebied en laten die zendmasten het NL-Alert uitzenden.

Zendmasten die bereik hebben in het gebied, kunnen ook deels buiten het gebied bereik hebben. Als je je buiten het getroffen gebied bevindt, maar je hebt wel contact met een zendmast die zowel binnen als buiten het getroffen gebied bereik heeft, dan ontvang je dus ook het NL-Alert. Als jij je buiten het gebied bevindt en jouw partner ook, dan kan het zijn dat jouw telefoon contact heeft met een zendmast die het NL-Alert uitzendt en de telefoon van jouw partner met een zendmast die NL-Alert niet uitzendt. Dit kunnen ook verschillende zendmasten van dezelfde provider zijn.

Heb jij wel een NL-Alert ontvangen en jouw partner niet, controleer dan eerst of jij je in het uitzendgebied bevond waar het NL-Alert is uitgezonden. Bevond jij je buiten het uitzendgebied dan hebben jullie waarschijnlijk contact met verschillende zendmasten. Als jij je wel binnen het uitzendgebied begaf en jouw partner ook, dan kan het zijn dan de ene telefoon wel goed is ingesteld om een NL-Alert te ontvangen en de telefoon van de ander niet. Ook kan het zijn dat het toestel van de ander tijdelijk geen bereik had.

Een andere verklaring kan zijn dat een telefoon op een 2G- en 3G-netwerk zat én de persoon aan het bellen of internetten was, of de telefoon updates aan het downloaden was. Conform de internationale standaarden geeft de telefoon bij 2G of 3G prioriteit aan het afhandelen van telefoongesprekken en internetsessies. In dat geval ontvangt je partner het NL-Alert pas als het telefoongesprek is beëindigd of als degene klaar is met internetten. Je krijgt dan het NL-Alert met een vertraging binnen of helemaal niet als je bijvoorbeeld meer dan een uur aan het bellen was. Een NL-Alert wordt namelijk standaard maximaal één uur uitgezonden. Als je contact hebt met een 4G-netwerk dan maakt het niet uit wat je met je telefoon doet.


  • Deel deze pagina: