Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

06 mei 2020 - 19:45
Coronavirus

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

en-flag.png  For English, see below

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
 • bezoekers moeten reserveren;
 • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.
 • Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Factsheet versoepelen maatregelen corona

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
Wat kan wanneer? Dat staat in onderstaande factsheet. 

From Monday 11 May we can allow one another a little more freedom, while keeping coronavirus under control. But it will be more important than ever to observe the main basic rules.

So you should continue to do the following

 • Wash your hands.
 • Cough and sneeze into your elbow.
 • Use paper tissues to blow your nose and discard them after use.
 • Don’t shake hands with others.
 • Stay 1.5 metres (2 arms lengths) away from other people.
 • Work at home if possible.

If you are sick

 • Stay at home if you have mild cold-like symptoms, such as a sore throat, a runny nose, sneezing, a mild cough or a fever below 38 degrees Celsius.
 • If you have a fever above 38 degrees Celsius or shortness of breath, you and anyone you live with should stay at home. If you feel better and have not had any symptoms for 24 hours, you can go outside again.

If you are over the age of 70 or have health issues

 • Take extra care. It is a good idea to stay at home as much as possible for now.

Avoid busy places and keep your distance

 • Make sure you can always stay 1.5 metres from others.
 • If this impossible, go somewhere else.

Step by step

The Dutch approach has worked well in bringing coronavirus under control. The risk has certainly not disappeared, but if we continue to follow the main rules, we can gradually allow ourselves more freedom. The government will start by relaxing restrictions at local or neighbourhood level. That will not make our streets, traffic and public transport much busier. The government will then relax restrictions at regional level and finally at national level. First small gatherings will be allowed, and later larger gatherings, so that everything remains as manageable and orderly as possible. The details will be worked out in the weeks ahead.

From 11 May the following will apply:

Schools

 • Primary schools, including special primary schools, and childcare providers will reopen on 11 May.

Sports and play

 • Children aged 12 and under will be allowed to play sports and take part in other activities together outdoors under supervision.
 • Young people aged 13 to 18 will be allowed to play sports together outdoors under supervision, but must stay 1.5 metres apart.
 • Adults can play sports outdoors from 11 May as long as they can stay 1.5 metres apart. Matches and competitions are not allowed, and nor is the use of shared changing rooms. Showers may only be taken at home.

Contact-based roles

 • Most people in contact-based roles will be allowed to perform their jobs again. This includes driving instructors, medical and paramedical professionals (dieticians, massage therapists, occupational therapists, prosthodontists, etc.), hair and beauty professionals (hairdressers, beauticians, pedicurists, etc.) and alternative medicine practitioners (acupuncturists, homeopaths, etc.).
 • They should stay 1.5 metres apart from their clients wherever possible.
 • They should see clients by appointment only and assess possible health risks beforehand together with the client.

Libraries

 • Libraries will reopen to the public and take measures to ensure that library users can stay 1.5 metres apart.

Public transport

 • Only use public transport if there is no alternative. Avoid rush hours and keep as far apart as possible.
 • You are advised to wear a non-medical face mask on public transport. From 1 June this will be compulsory.

Face masks

In some situations it is impossible to stay 1.5 metres apart. It will therefore be compulsory to wear non-medical face masks on public transport from 1 June. To avoid scarcity, you should not wear face masks intended for health professionals. People in contact-based roles can eliminate many risks by discussing health issues with clients beforehand. As a result, wearing a face mask will not be necessary during appointments, though everyone is of course free to do so.

Going forward

The reason certain restrictions can be lifted from 11 May is that the sectors concerned mainly serve people who live locally. Relaxing these restrictions therefore won’t result in more people travelling by public transport. Hairdressers, opticians, pedicurists, etc. can also easily follow public health advice such as washing hands. Finally, lifting these restrictions is unlikely to lead to more people gathering in public places.

The government is well aware that there are many calls for restrictions to be relaxed in other sectors, such as the hospitality industry. This is understandable as the measures impose a heavy burden on us all and have far-reaching consequences. That is why the government wants to proceed step by step, together with businesses and organisations that have made plans for a 1.5‑metre society.

Restrictions can only be lifted if the virus remains under control. People must continue to maintain a distance of 1.5 metres from others. If the circumstances so warrant, any decision to relax measures can and must be reversed.

Expected measures from 1 June

If the virus remains under control, the following will be possible:

 • secondary schools will reopen (the details still have to be worked out);
 • cafés and restaurants may reopen outdoor seating areas as long as people can stay 1.5 metres apart;
 • cinemas, restaurants, cafés and cultural institutions (such as concert venues and theatres) will reopen, subject to certain conditions:
  • a maximum of 30 people (including staff). People must be able to stay 1.5 metres apart;
  • visitors must reserve beforehand;
  • the owner will discuss with customers beforehand whether their visit entails risks;
 • museums and heritage sites will reopen. Visitors must buy tickets beforehand, to ensure people can stay 1.5 metres apart.
   

Since public transport will probably become busier around 1 June, it will be more difficult to stay 1.5 metres apart. That is why everyone travelling on public transport will be required to wear a non-medical face mask.

Expected measures from 15 June

If we keep the virus under control, secondary vocational education (MBO) schools can reopen for exams and practical training. Plans are being drawn up for reopening MBO schools, institutions for higher professional education (HBO) and universities more fully at some point in the future.

Expected measures from 1 July

If we keep the virus under control, shared toilets and shower blocks at campsites and holiday parks can reopen on 1 July. The maximum number of visitors to cinemas, restaurants, cafés and cultural institutions can hopefully be increased to 100. This increase would also apply to the maximum number of participants at organised gatherings, such as church services, weddings, rehearsals and funerals.

Expected measures from 1 September

If the virus remains under control, gyms, saunas, health spas, club canteens, cannabis cafés, casinos and sex establishments will reopen. People of all ages will be allowed to take part in contact sports and indoor sports. Sports events, including professional football matches, can take place without spectators.

A decision regarding mass spectator events such as festivals and major concerts will be taken before 1 September.


 • Deel deze pagina: