Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

04 juni 2020 - 16:32
Coronavirus

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

en-flag.png  For English, see below

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Lees de informatie over de zomervakantie 2020 in eenvoudige taal.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

  • Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.
  • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
  • Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming. Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. Ken de regels in het land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af en zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen.

Reizen binnen Europa

Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de reisadviezen van oranje naar geel gaan. Dat betekent dat de gezondheidsrisico’s in deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land en dat Nederlanders hier ook welkom zijn. Andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

3 Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). Het streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken. Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Reizen buiten Europa

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa en buiten het Caribische deel van het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland

Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land mogen deze zomer naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Nederland heeft in Europees verband de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020 en wordt voor die datum in Europees verband geëvalueerd.

Bekijk de veelgestelde vragen over reizen en op vakantie gaan. 

Besluit basisscholen

In de persconferentie van 3 juni bevestigde premier Mark Rutte ook dat de basisscholen per 8 juni weer voor 100 % open kunnen. Het eerder genomen besluit kan doorgaan omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen enkele belemmering is om het onderwijs weer volledig te hervatten. 

Because of coronavirus, summer 2020 will be different to what we’re used to. Going on holiday this year is not something that can simply be taken as a given. If you do decide to go on holiday, the government’s advice is to prepare well and make sure you’re well informed.

During the summer, everyone should:

  • follow the basic rules and advice to prevent the spread of coronavirus, such as avoiding busy places. And if you have coronavirus-like symptoms, get tested and stay home.
  • travel by car, bike or on foot and only use public transport for essential journeys.
  • travel off-season if possible, if you aren’t bound to school holidays.

Consider holidaying in the Netherlands. Avoid busy places and consider visiting regions or cities that are not part of the regular tourist hotspots. If you do go abroad on holiday, you will need to prepare well. Only go to countries with a yellow travel advisory. Travelling to these countries is responsible, but you must still be extra vigilant. Make sure you know what the rules are in the country you’re travelling to; know what your travel insurance covers; and stay up to date with the latest information during your trip, for instance by using the BZ Travel App (Dutch). Travel advice can change quickly, including while you're away.

Travelling within Europe

As of 15 June, travel advisories for several European countries will be changed from orange to yellow. That means that the risk to health in these countries is comparable to that in the Netherlands and that these countries are happy to receive Dutch tourists. Other countries, for instance France and Spain, still need to make an official decision on whether or not Dutch tourists are welcome this summer.

Travel advisories will remain orange for three European countries: Sweden, the United Kingdom (because the risk to health is considered to be greater there) and Denmark (because this country does not yet want to receive tourists from the Netherlands). The aim is to allow travel to the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands (Bonaire, St Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba and St Maarten) from 15 June as well. Keep checking Nederlandwereldwijd.nl for the most up-to-date travel advice (Dutch).

Travelling outside Europe

In order to limit the risk of a new outbreak as much as possible, travelling outside Europe is not recommended. Travel advisories for countries outside Europe and outside the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands will therefore remain orange for the time being. This means: only travel there if it is absolutely essential. If you do go, you are strongly advised to self-isolate at home for 2 weeks upon your return to the Netherlands.

Foreign tourists in the Netherlands

Tourists from countries where the risk to health is either comparable to or lower than that of the Netherlands can visit the Netherlands this summer. They must of course follow all the rules in place in the Netherlands to prevent the spread of coronavirus. The Schengen area (which the Netherlands is part of) and the United Kingdom have closed their external borders to people from outside the EU whose journey is not essential. This ban will be in place up to 15 June 2020 (inclusive) but will be evaluated at EU level before that date.

Read the Q&A's about holidays to the Netherlands as of June 15 2020 (Netherlandsandyou.nl)

Decision on primary schools

In the press conference of 3 June, Prime Minister Mark Rutte confirmed that primary schools will be fully operational from 8 June. Research by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has confirmed that there is no reason not to proceed with allowing schools to do this. 


  • Deel deze pagina: