Parkeerplaats Pieter Hooftstraat (Gemeente Heerlen) per direct verboden gebied

10 april 2020 - 15:29
Coronavirus

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft per direct besloten om de parkeerplaats aan de Pieter Hooftstraat in de gemeente Heerlen aan te merken als verboden gebied. Dit is vastgelegd in een aanwijzingsbesluit verboden gebied dat op 10 april 2020 is getekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, mw. J.M. Penn-te Strake.

en-flag.png  For English, see below

Bekijk het aanwijzingsbesluit verboden gebied parkeerplaats Pieter Hooftstraat (Gemeente Heerlen) || 10-04-20

De reden voor afsluiting van de parkeerplaats is dat deze regelmatig door verschillende groepen personen bezocht werd, zonder dat daarbij rekening gehouden werd met de veilige afstand van anderhalve meter. Dit gebeurde herhaaldelijk, ondanks meerdere waarschuwingen van politie, BOA's en toezichthouders.

In het belang van de volksgezondheid en de handhaving van de openbare orde is daarom deze aanvullende maatregel getroffen.

Verboden gebied tot en met 28 april 2020

Het aanwijzingsbesluit geldt zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 van kracht is. Dit betekent dat de parkeerplaats aan de Pieter Hooftstraat in de gemeente Heerlen in ieder geval verboden gebied blijft tot en met dinsdag 28 april 2020.

Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd.

The parking lot at Pieter Hooftstraat in the municipality of Heerlen has been declared a forbidden area with immediate effect. This was laid down in a designation order for a forbidden area that was signed by the South Limburg Security Region chair Annemarie Penn-te Strake on 10 April 2020.

See the designation order for parking lot Pieter Hooftstraat, Municipality of Heerlen (Dutch)

The reason for closing the parking is that a number of people still assembled at this parking lot, failing to maintain the safe distance of 1.5 metres between them. This happened repeatedly, in spite of multiple warnings from police and special investigating officers.

This additional measure has therefore been taken in the interests of public health and maintaining public order.

Forbidden area up to and including 28 April 2020

The designation order will apply for as long as the COVID-19 emergency decree for the South Limburg Security Region of 1 April 2020 is in force. This means that the parking lot at Pieter Hooftstraat will remain a forbidden area at least until the end of Tuesday 28 April 2020.

A violation will lead to a fine of 390 euros.


  • Deel deze pagina: