Noodverordening per 1 juni 2020 aangepast aan nieuwe maatregelen

29 mei 2020 - 14:07

Met het oog op de versoepeling van de landelijke maatregelen per 1 juni is de noodverordening van Veiligheidsregio Zuid-Limburg opnieuw aangepast. Alleen wordt steeds meer samen. Stadcentra, horecagelegenheden, musea, bioscopen en andere partijen hebben in overleg met de gemeenten van Zuid-Limburg maatregelen getroffen om te zorgen dat het verblijf zo prettig, maar zeker ook zo veilig mogelijk kan. Voor bezoekers en voor medewerkers.

Update: op basis van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus worden de noodverordeningen regelmatig vernieuwd. Onderstaande noodverordening is daardoor niet langer van kracht. Op deze pagina vind je aan de rechterkant de link naar de noodverordening die op dit moment van kracht is. 

Bekijk hier de nieuwe noodverordening COVID-19 || 01-06-2020

De nieuwe noodverordening vervangt de verordening van 13 mei 2020

Annemarie Penn-te Strake, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, blijft wel haar eerdere oproepen herhalen. “Het wordt steeds drukker en er mag steeds meer, maar we zijn er nog niet. We moeten echt met zijn allen zorgen dat het virus onder controle blijft. Dus ga naar buiten en geniet,

maar houd je aan de basisregels: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand, werk zo veel mogelijk thuis en blijf thuis als je klachten hebt. Heb begrip voor elkaar, elkaars situaties en keuzes. En zorg voor elkaar, door dingen te laten, dingen anders te doen en er voor elkaar te zijn. Op afstand, maar samen”.

 Horeca open op 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen op Pinkstermaandag, 1 juni vanaf 12.00 uur hun deuren openen voor maximaal 30 gasten. Op de terrassen geldt geen maximumaantal personen. Zowel binnen als buiten, moet iedereen zitten (aan een tafel of aan de bar) en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Mensen van één huishouden en mensen die met zijn tweeën zijn, hoeven geen afstand te houden.Verder geldt een aantal aanvullende maatregelen zoals een gezondheidscheck en handen wassen bij de deur.

Gemeenten en horecaondernemers hebben in overleg met elkaar gekeken naar mogelijkheden en maatwerk op de diverse locaties. Op sommige plekken is er ruimte om terrassen te vergroten, maar op andere plekken is dat niet het geval. Bovendien gelden er in diverse stadscentra speciale maatregelen om bezoekersstromen en drukte in goede banen te leiden. Om reisbewegingen en drukte nog te beperken, doet ook Koninklijke Horeca Nederland de oproep, om in 1e instantie vooral de lokale ondernemers te steunen.

 Bioscopen, musea, monumenten en culturele instellingen

Bioscopen, filmhuizen, musea, monumenten, concertzalen, podia, theaters en vergelijkbare culturele instellingen mogen ook op 1 juni vanaf 12.00 uur weer open. Per afzonderlijke ruimte mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Ook hier dienen alle aanwezigen onderling 1.5 meter afstand te houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Voor musea en monumenten geldt verder dat bezoek plaatsvindt via een vooraf gereserveerd tijdvak.

Of al deze instellingen ook daadwerkelijk op deze dag de deuren openen, hangt af van het feit of ze kunnen voldoen aan de richtlijnen en maatregelen. Sommige instellingen gaan mogelijk later open of kiezen ervoor om gesloten te blijven. Kijk voor de actuele informatie over opening en maatregelen altijd vooraf op de website van de betreffende instelling of organisatie.

Openbaar vervoer

Vanaf 1 juni is voor iedereen ouder dan 13 jaar een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Dit blijft alleen nog bedoeld voor noodzakelijke reizen. Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen. Reizigers die geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Volgende stap onderwijs

Het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat op dinsdag 2 juni open. Scholen nemen zorgvuldige maatregelen om het risico op besmetting te bepreken. Ook hier moet de 1,5 meter afstand gehouden worden. Verder is het de bedoeling dat studenten het openbaar vervoer zoveel mogelijk mijden. De scholen informeren ouders wat dit precies voor leerlingen betekent.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer opengaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

 Landelijke lijn

Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt met de noodverordening de landelijke maatregelen. De nieuwe verordening treedt met ingang van 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking. Deze geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om te handhaven als dat nodig is. Gelukkig zien we in de praktijk dat ondernemers, instellingen en verenigingen zich goed voorbereiden en er alles aan doen om te zorgen dat maatregelen zo goed mogelijk opgevolgd (kunnen) worden. Hierdoor wordt een goede balans gezocht tussen de versoepeling en het tegengaan van het coronavirus.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle


  • Deel deze pagina: