Nederland door Duitsland aangewezen als hoogrisicogebied

04 april 2021 - 21:20

De Duitse regering heeft Nederland aangewezen als hoogrisicogebied. Dit heeft consequenties voor het grensverkeer, met extra test- en aanmeldeisen. De maatregelen treden in de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april om 00.01 uur in werking.

Op landelijk niveau is de inreisverordening van toepassing: Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) - (bundesgesundheitsministerium.de). Deze stelt de volgende eisen aan reizigers vanuit hoogrisicogebieden:

 • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, door het invullen van het formulier op www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur. 
 • Bij het inreizen geldt de verplichting om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing (zie hieronder).

Maatregelen in Noordrijn-Westfalen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft ruimere bepalingen voor noodzakelijk grensverkeer ingevoerd. Specifieke categorieën grensgangers, zoals grenswerkers, -studenten en –scholieren, co-ouders etc. kunnen volstaan met het afnemen van twee tests per week. Ook krijgen zij de mogelijkheid dit te doen ná de grens in Duitsland, dus bijvoorbeeld op hun werklocatie of op school.

Kijk voor actuele informatie over de maatregelen in Noordrijn-Wetfalen op Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW.

Grenscontroles

Duitsland zal geen grenscontroles instellen, maar in de grensregio steekproefsgewijs controleren. Wie geen negatief testbewijs bij zich heeft, zal niet worden teruggestuurd, maar kan een test afnemen bij een lokale gezondheidsambt. Wel kan een boete worden uitgedeeld.     

Bekijk hier het aangepaste reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies?s=08#anker-coronavirus

Veelgestelde vragen over aanwijzing hoogrisicogebied:

 • Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft de federale overheid in Duitsland besloten om aanvullende maatregelen te nemen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
 • Op 4 april 2021 is NL geclassificeerd als een gebied met een hoog risico. Deze classificatie komt in beeld wanneer er in zeven dagen over een langere periode duidelijk meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners worden aangetroffen. Deze drempel wordt in Nederland duidelijk overschreden.
 • Duitsland scherpt deze regels niet voor niks aan. Het dringende advies blijft daarom: werk, daar waar het kan zoveel mogelijk thuis en reis niet.

Voor de laatste stand van zaken kunt u het beste kijken op de website van de deelstaat Noordrijn-Westfalen: Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW.

 • Bij het noodzakelijk inreizen geldt de verplichting voor iedereen boven de 6 jaar om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben (48 uur vanaf de uitslag). Geldige tests zijn PCR-tests, antigeen (snel) tests en mogelijk ook zelftests onder supervisie inclusief een testcertificaat.
 • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, zie het in te vullen formulier www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen voor:
 • Grenspendelaars (werknemers, scholieren, studenten) moeten een negatieve testcertificaat voorleggen die hooguit 72 uur oud is. Dit betekent in de praktijk ca. 2 testen per werkweek. Werknemers moeten een werknemersverklaring kunnen tonen.
 • Ouders die hun minderjarige kind naar school brengen en direct weer terug keren hoeven geen testresultaat te laten zien.
 • Personen die werkzaam zijn in de transportsector, personen- en goederenverkeer voor alle modaliteiten zijn uitgezonderd op de testverplichting wanneer hun verblijf korter is dan 72 uur en de hygiëne en beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.
 • Voor de binnenvaart zouden de deelstaten aan de Rijn akkoord zijn met een speciale regeling waarbij schippers op hun schip in quarantaine kunnen.
 • Voor transportpersoneel geldt de 24-uurs uitzondering op de registratieplicht.
 • Voor de volgende personen geldt dat een test niet ouder dan 72 uur volstaat:
 • Personen die minimaal twee maal per week de grens over gaan om: 
 • Familie in de eerste graad te bezoeken;
 • Echtgeno(o)t(e)/ partner te bezoeken;
 • Zorgplicht te vervullen aan kinderen.
 • Mensen die de grens minstens eens per week oversteken om voor familieleden te zorgen.
 • Indien bovengenoemde personen dagelijks de grens over gaan, kunnen zij zich te melden bij het Gesundheitsamt van de betreffende Kreis of Städteregion.

In Duitsland is de PCR-test, de antigeen (snel) test en een zelftest onder begeleiding geschikt. U moet vervolgens over een bewijs beschikken met een negatief resultaat. Op dat bewijs moeten in elk geval de volgende punten staan: type test, test resultaat, uw naam en achternaam, de datum en tijd dat u bent getest en de datum en tijd van de uitslag, en de naam, de contact gegevens (lab/bedrijf) en de handtekening van degene die de test heeft afgenomen.

 • Als reiziger naar Duitsland kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat.
 • De GGD verstrekt geen testbewijzen voor dit doel.
 • Voor Nederlandse grenspendelaars, scholieren en studenten die in Duitsland werken of naar school gaan, geldt dat er in Duitsland veel mogelijkheden zijn om u te laten testen. Dit kan zijn bij uw werkgever, bij uw schoolinstelling of bij één van de testlocaties vlakbij de grens. Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt dan kunt u uw werkgever vragen gebruik te maken van de regeling om ook hun werknemers te testen. (Dit is wel onder specifieke voorwaarden.) Ook zij kunnen daarvoor een bewijs afgeven.
 • Als alternatief kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat. Let wel, deze optie vereist een eigen financiële bijdrage.
 • Het advies blijft echter: reis niet en werk, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis.

Nee, u wordt niet direct gecontroleerd aan de grens. De Duitse politie zal wel steekproefsgewijs controleren of u een testbewijs bij u heeft. Wanneer u deze niet bij u heeft dan kunt u daarvoor een boete krijgen.

 • U kunt zich hier registeren: www.einreiseanmeldung.de.
 • Als u niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijft dan bent u hiervan uitgezonderd. Echter moet u wel een negatief testbewijs kunnen overleggen.

Als u weer terugkeert naar Duitsland (nadat u naar uw uw werk of school bent geweest) moet u een testbewijs bij u hebben. Voor u gelden dus dezelfde regels als wanneer u in Nederland had gewoond en naar Duitsland ging voor uw werk/school. U kunt zich laten testen bij één van de Duitse testcentra voordat u de grens oversteekt naar Nederland. Aangezien voor grenspendelaars en/of –werkers de test na de uitslag 72 uur geldig is, kunt u hier dus ca. 3 dagen gebruik van maken.


 • Deel deze pagina: