Fitnessveldje met sporttoestellen Glas Mij-weg Heerlen verboden gebied

07 april 2020 - 16:05
Coronavirus

Het fitnessveldje met sporttoestellen op het sport- en speelveld aan de Glas Mij-weg in Heerlen is per direct verboden gebied. Dit is vastgelegd in een aanwijzingsbesluit verboden gebied dat op 6 april 2020 is getekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, mw. J.M. Penn-te Strake.

en-flag.png  For English, see below

Bekijk het aanwijzingsbesluit verboden gebied Fitnessveld Glas Mij-weg || 07-04-20

De reden voor afsluiting van het fitnessveldje is dat de openbare sporttoestellen nog steeds regelmatig worden gebruikt door meerdere sporters tegelijk die daarbij niet de onderlinge veilige afstand van 1,5 meter van elkaar houden, ondanks meerdere waarschuwingen van politie en boa’s.

In het belang van de volksgezondheid en de handhaving van de openbare orde is daarom deze aanvullende maatregel getroffen.

Het gaat om het volgende gebied: 

Verboden gebied fitnessveldje

Verboden gebied tot en met 28 april 2020

Het aanwijzingsbesluit geldt zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 van kracht is. Dit betekent dat het fitnessveldje aan de Glas Mij-weg in ieder geval verboden gebied blijft tot en met dinsdag 28 april 2020.

Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd.

The fitness park with exercise equipment on the sports fields and recreation grounds on Glas Mij-weg in Heerlen has been declared a forbidden area with immediate effect. This was laid down in a designation order for a forbidden area that was signed by the South Limburg Security Region chair Annemarie Penn-te Strake on 6 April 2020.

See the designation order for the closure of the fitnesspark Glas Mij-weg (Dutch)

The reason for closing the fitness park is that the public exercise equipment was still being used regularly by a number of people at the same time, who were failing to maintain the safe distance of 1.5 metres between them, in spite of multiple warnings from police and special investigating officers.

This additional measure has therefore been taken in the interests of public health and maintaining public order.

This concerns the area in the image shown above. 

Forbidden area up to and including 28 April 2020

The designation order will apply for as long as the COVID-19 emergency decree for the South Limburg Security Region of 1 April 2020 is in force. This means that the fitness park on Glas Mij-weg will remain a forbidden area at least until the end of Tuesday 28 April 2020.

A violation will lead to a fine of 390 euros.


  • Deel deze pagina: