Actuele informatie over Hoogwater Maas, Geul en Gulp

19 juli 2021 - 17:00
Actueel

In de afgelopen dagen werd Zuid-Limburg geteisterd door extreem hoogwater. Veel regen zorgde voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken in Limburg. Het hoogwater heeft zich uit onze regio teruggetrokken en verplaatst zich nu gestaag richting het noorden. Veiligheidsregio Zuid-Limburg schaalt af van GRIP 2 naar GRIP 1. Dat betekent dat nog altijd samenwerking van diverse hulpverleningsdiensten plaatsvindt, maar dat deze nu lokaal gecoördineerd wordt in de betreffende gemeente.

Veiligheidsmaatregelen voor mensen die naar hun woning terugkeren

In de gemeente Meerssen kunnen de laatste geëvacueerde inwoners (op enkele huishoudens na) terug naar hun woningen in Brommelen , Geulle aan de Maas en Westbroek. Voor hen is het belangrijk om de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weer aanzetten van de stroom, het leegpompen van de kelder, of verwijderen van vervuild slib. Raadpleeg hiervoor de informatie op de website van de gemeente Meerssen.

Vermijd niet-strikt noodzakelijk kraanwatergebruik

WML ziet het kraanwatergebruik op dit moment toenemen. Dat heeft te maken met schoonmaakwerkzaamheden in Zuid-Limburg als gevolg van de recente overstromingen. Aangezien WML naar aanleiding van de hoge Maaswaterstand en de overstromingen nog niet de volle productiecapaciteit tot haar beschikking heeft, wordt gevraagd om niet-strikt noodzakelijk watergebruik, zoals het vullen van zwembadjes en het poetsen van de auto, de komende dagen zoveel mogelijk te vermijden.

Scheepvaartverkeer Julianakanaal

De waterafvoer van de Maas in Zuid-Limburg is op dit moment onder de 1000 kubieke meter per seconde gezakt (normale waterstand). De beroepsvaart op het Julianakanaal is inmiddels hervat. De recreatievaart is nog gestremd. RWS bekijkt wanneer ook deze kan worden hervat.  

Noodverordeningen: blijf weg uit de getroffen gebieden

Het kan zijn dat in getroffen gebieden noodverordeningen van kracht zijn. In dat geval is het voor iedereen die niet in het betreffende gebied woont, of die niet duidelijk kan maken waarom hij zich daar bevindt, verboden om zich ter plekke op te houden. Ook als er geen noodverordening geldt, adviseren wij dringend om uit de getroffen gebieden weg te blijven. Schade aan infrastructuur (sink holes, schade aan gebouwen en bruggen) kunnen nog steeds zorgen voor onveilige situaties. Bovendien kan ramptoerisme leiden tot verstoring van de hulpverlening en opruimwerkzaamheden. Tevens kan dit nadelig zijn voor de openbare orde en verkeersveiligheid. Alle aanwijzingen die door de politie en handhavers worden gegeven in het belang van de openbare orde en verkeersveiligheid dienen stipt te worden nagekomen. Zodra het weer veilig is voor bewoners en bezoekers brengt de gemeente hierover direct bericht naar buiten.

Informatie over schadeafhandeling

De verschillende verzekeringsmaatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Ook is Stichting Salvage namens verzekeraars nog altijd aanwezig in het getroffen gebied om hulp te bieden.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor de schade die niet wordt vergoed door uw verzekeraar, zal de gemeente u via de gemeentelijke website informeren. 

Leg alles goed vast 

Het is belangrijk dat getroffenen contact opnemen met hun verzekeraar of adviseur om te horen hoe zij het beste de schade kunnen melden. Maar ook op welke manieren zij de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen.

Tips en adviezen

  • Neem altijd eerst contact op met uw verzekeraar of adviseur om de schade te melden.
  • Maak video's en foto's van uw auto of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat u bereikbaar bent voor uw verzekeraar of adviseur, ook op uw tijdelijke adres.
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar u niet zelf om heeft gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
  • Begin pas met opruimen als de situatie veilig is. Raadpleeg daarvoor eerst de website van uw gemeente. 
  • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
  • Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage (PDF, 349.7 kB).  

Hulp en ondersteuning aanbieden? 

Wilt u uw diensten aanbieden als vrijwilliger om bijvoorbeeld te helpen opruimen? Wilt u spullen doneren? Neem contact op met de betreffende gemeente.

Wilt u uw verhaal kwijt over de watersnoodramp? Heeft u een luisterend oor nodig?

Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101. Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de watersnoodramp.

Algemeen publiekstelefoonnummer 0800-1351 vervalt

Het algemene publiekstelefoonnummer 0800-1351 vervalt om 20.00 uur. De gemeente blijft bereikbaar via het reguliere telefoonnummer 14 043. 
 


  • Deel deze pagina: