Parkeerplaats aan de Dokter Koolsstraat en parkeerplaats Emmastadion aan de Passartweg in Heerlen per direct verboden gebied

13 april 2020 - 14:00
Coronavirus

De parkeerplaats aan de Dokter Koolsstraat en de parkeerplaats Emmastadion aan de Passartweg in Heerlen zijn per direct verboden gebied. Dit is vastgelegd in twee aanwijzingsbesluiten verboden gebied die vandaag zijn getekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, mw. J.M. Penn-te Strake.

en-flag.png  For English, see below

Bekijk het aanwijzingsbesluit verboden gebied Dokter Koolsstraat (Gemeente Heerlen) || 13-04-20 Bekijk het aanwijzingsbesluit verboden gebied Emmastadion Passartweg (Gemeente Heerlen) || 13-04-20

De reden voor afsluiting van de parkeerplaatsen is dat deze regelmatig door verschillende groepen jongeren bezocht werden, zonder dat daarbij rekening gehouden werd met de veilige afstand van anderhalve meter. Ook ontstond hierbij overlast. 

Ondanks herhaaldelijk waarschuwend optreden van politie en handhaving werden de samenkomsten niet beëindigd. Daarom zijn in het belang van de volksgezondheid en de handhaving van de openbare orde deze aanvullende maatregelen getroffen.

Verboden gebied tot en met 28 april 2020

De aanwijzingsbesluiten gelden zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 van kracht is. Dit betekent dat de parkeerplaats aan de Dokter Koolsstraat en de parkeerplaats Emmastadion aan de Passartweg in Heerlen in ieder geval verboden gebied blijven tot en met dinsdag 28 april 2020.

Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd.

The parking Dokter Koolsstraat and the parking lot Emmastadion at Passartweg in Heerlen have been declared a forbidden area with immediate effect. This was laid down in a designation order for a forbidden area that was signed by the South Limburg Security Region chair Annemarie Penn-te Strake on 13 April 2020.

See the designation order for parking lot Dokter Koolsstraat (Municipality of Heerlen) || 13-04-20 (Dutch) See the designation order for parking lot Emmastadion at Passartweg (Municipality of Heerlen) || 13-04-20 (Dutch)

The reason for closing the parkings is that groups of young people still assembled here, failing to maintain the safe distance of 1.5 metres between them. Also, they created nuisance.
This happened repeatedly, in spite of multiple warnings from police and special investigating officers.

This additional measure has therefore been taken in the interests of public health and maintaining public order.

Forbidden area up to and including 28 April 2020

The designation order will apply for as long as the COVID-19 emergency decree for the South Limburg Security Region of 1 April 2020 is in force. This means that the parking lot Dokter Koolsstraat and the parking lot Emmastadion at Passartweg will remain a forbidden area at least until the end of Tuesday 28 April 2020.

A violation will lead to a fine of 390 euros.


  • Deel deze pagina: