Jaarlijkse systeemtest Veiligheidsregio Zuid-Limburg gestart

24 januari 2020 - 00:12
ActueelOefening

Vandaag vindt onze jaarlijkse systeemtest plaats. De verschillende onderdelen van onze crisisorganisatie zijn vanmorgen opgeroepen en gaan aan de slag met een fictief incidentscenario. Op basis van dat scenario maken ze samen beslissingen over de manier waarop het incident bestreden moet worden. In de systeemtest van dit jaar staan vooral de opkomst en alarmering van de crisisorganisatie centraal.

Vandaag (24 januari) vindt onze jaarlijkse systeemtest plaats. De verschillende onderdelen van onze crisisorganisatie zijn vanmorgen opgeroepen en gaan aan de slag met een fictief incidentscenario. Op basis van dat scenario maken ze samen beslissingen over de manier waarop het incident bestreden moet worden. In de systeemtest van dit jaar staan vooral de alarmering en opkomst van de crisisorganisatie centraal.

De exacte datum en tijd van de systeemtest zijn van tevoren niet aangekondigd, waardoor de leden van de crisisorganisatie niet wisten wanneer de test zou plaatsvinden. Net als bij een écht incident dus. Voor de test wordt een groot deel van de crisisteams opgeroepen, waaronder het Regionaal Operationeel Team. In zo’n team zitten vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten. Samen zorgen ze voor een zo goed mogelijke bestrijding van het incident.

Waarom een systeemtest?

Met een systeemtest toetsen veiligheidsregio’s of hun crisisorganisatie aan alle eisen voldoet. Als veiligheidsregio zijn we zelfs verplicht om één keer per jaar een systeemtest uit te voeren. Naast de wettelijke verplichting is de systeemtest echter vooral een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en gezamenlijk te oefenen. Door te oefenen als er niks aan de hand is, verbeteren we de samenwerking bij een daadwerkelijk incident. Samen oefenen, samen veilig.

Wat merk je als inwoner van de systeemtest?

Als inwoner merk je niets van de systeemtest, tenzij je fervent volger bent van de alarmeringen van de hulpdiensten. Vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg wordt namelijk ‘realistisch gealarmeerd’. Dat wil zeggen dat de meldkamer de crisisorganisatie op dezelfde manier alarmeert als bij een daadwerkelijk incident het geval zou zijn. Op de diverse alarmeringssites zal de melding van de systeemtest daarom te herkennen zijn aan het woordje ‘systeemtest’.

 

 

 


  • Deel deze pagina: